Email subscribtion

Subscribe by email

Abonnér via email

Your email address:

Delivered by FeedBurner

Archives

Categories

Jeg er (måske) dansk

Mine aner siges godt nok at gå ad H… olland og Sverige til, men her er jeg i hvert fald født. Og her har jeg i en vis forstand hjemme.

Jeg har en fætter. Ligesom en masse muslimer har. Og hinduer. Og buddhister. Faktisk forekommer fætre og kusiner i stort set alle kulturer og religioner. […]

Har Gud bestemt færdselsloven?

Man siger ofte, at Islam og Jødedom er lovreligioner. Kristendom er ikke. Nogen vil faktisk gå så langt som til at sige, at Kristendom ikke er nogen religion overhovedet. Men det er en helt anden diskussion. Men at der i Kristendommen ikke først og fremmest er tale om et lovkompleks, som skal overholdes, det […]

Jeg tager afstand fra alt muligt

Ok, så gik det helt amok i Frankrig igen. Hold da op… Sikke en katastrofe. Gud forbarme sig! Over de, som har måttet lade livet, og de, som forstenede står tilbage og er frarøvede deres kære, landsmænd og medmennesker.

Gud forbarme sig over alle os, hvor nogle af os måske nu med ængstelse frygter […]

Leave All

Tonight I am watching a documentary on Danish TV about humans fleeing from Syria to live.

And Laleh’s song Better Life comes to mind, in which she venerates her parents (I asume) who themselves left Iran as refugees in 1983, eventually arriving in Sweden in 1994 after several years in different countries.

I pass it […]

#FindDancingMan

Her er en historie fra det virkelige cyberliv, som er værd at viderebringe. En historie, som udspiller sig på Twitter på under et døgn, og som tager en drejning fra at være et lurvet og tarveligt overgreb på en uvidende sagesløs, til at selvsamme ulyksalige får noget nær verdensomspændende oprejsning.

Det hele starter vist med, […]

Diskrimination og fordomme

Jeg har altid fået at vide, at diskrimination er af det onde. Dét, og så fordomme! Det er noget skidt! Hvis én af disse to skulle indfinde sig ét eller andet sted i mit sinds tusmørke, burde jeg virkelig have en moraliserende alarm, der omgående gik af, lod jeg mig ofte belære. Og sådan foresvæver […]

Je suis Charlie?

Så bliver der slået uskyldige mennesker ihjel i Paris, og hele Europa fyldes med afsky. Det er jo ikke så underligt! De mennesker, som har udført denne handling, er nogle kujoner som med deres handlinger giver anledning til at tro, at de står tilbage i udvikling, sammenholdt med vores generelle forestilling om, hvilket niveau vi […]

Weeeh! Jeg klarede statsborgerskabsprøven af den 11. juni 2014!

Set i lyset af, at jeg både har svenske og hollandske aner, hvis vi ellers trævler familietræet tilstrækkelig meget op, kan jeg med en vis lettelse konstatere, at jeg også intellektuelt set har en vis ret til at kalde mig for dansker—selv om det nu i forvejen stod klart, sådan rent indfødsretsligt.

Jeg må altså […]

‘THE JEWS’, BY GANDHI – FROM HARIJAN, NOVEMBER 26, 1938

Several letters have been received by me asking me to declare my views about the Arab-Jew question in Palestine and the persecution of the Jews in Germany. It is not without hesitation that I venture to offer my views on this very difficult question.

My sympathies are all with the Jews. I have known them […]

Ubuntu – Jeg er, fordi…

En antropolog foreslog nogle afrikanske stammebørn en leg. Han satte en kurv, fyldt med frugt, tæt ved et træ og sagde til børnene, at hvem der end kom først ville vinde al frugten. Da han sagde, at de skulle løbe, tog de alle hverandre i hænderne og løb sammen, og bagefter satte de sig […]